NÁVOD K OBSLUZE

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

II. POKYNY K OBSLUZE

III. ÚDRŽBA

IV. TECHNICKÁ DATA

RECEPTÁŘ

Jogurtové mléko

Jogurt

Acidofilní mléko

SERVIS

KONTAKT

[CNW:Counter]

Napište mi

Internetový obchod
Internetovy obchod Cybex.cz

ÚVOD

Mám velice rád domácí jogurt, který si vyrábím v jogurtovači ETA 0153. Po nějaké době jsem na něj dostal opět chuť. Vybalím tedy jogurtovač z krabice, ale jaké je moje zděšení - návod nikde! Jistě velice dobře znáte ten pocit, kdy pro něco automaticky jdete na místo, kde to vždy bývá a ono to tam není. Podobný pocit jsem měl, když jsem našel jogurtovač v krabici bez návodu, přitom vím, že návod dávám vždy k němu.

Bez popisu přípravy jogurtu, který je obsažen v návodu k obsluze jsem ztracený, protože si, samozřejmě, nepamatuji nazpaměť všechny teploty na jaké se má mléko zahřát a následně ochladit, jakým množstvím směs zaočkuji atd.

Po marném hledání zkouším internet - médium, které "ví" všechno. Jako první jdu na stránky výrobce, bohužel návody k přístrojům na nich nejsou a jak je vidět, návod není na internetu vůbec. Nakonec mi poradila paní prodavačka ve značkové prodejně a po zavolání na infolinku mi výrobce nový návod zdarma poslal - děkuji firmě ETA za skvělou péči o svoje zákazníky! Přitom se tyto jogurtovače už asi tři roky nevyrábí.

Nyní zde tedy máte k dispozici originální návod k obsluze, kdyby se Vám ten Váš, podobně jako mně, někam zatoulal.

NÁVOD K OBSLUZE

Elektrický jogurtovač se používá k výrobě jogurtu, jogurtového mléka a acidofilního mléka.
Na Začátek

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Na Začátek

II. POKYNY K OBSLUZE

Typ 0153
Jogurtovač připojte pomocí napájecího přívodu k el. síti minimálně 5 - 10 min. před vložením skleniček se zaočkovací směsí. Přepínač přepněte do polohy I - příprava acidofilního mléka nebo do polohy II - příprava jogurtu a jogurtového mléka. Signální světlo signalizuje připojení jogurtovače k el. síti. Skleničky vypláchněte horkou vodou a naplňte připravenou směsí dle receptáře. Naplněné skleničky dobře uzavřete víčky a vložte do vyhřátého jogurtovače. Jogurtovač uzavřete víkem. Po ukončení jogurtování odpojte jogurtovač od el. sítě, vyjměte skleničky s náplní a uložte je do chladničky.
Na Začátek

Typ 1153
Je vybaven elektronickým časovým spínačem, který umožňuje nastavení doby přípravy na 3, 4, 5, 6, 7 a 16 hod. Údaj "16" hodin je určen pro režim přípravy acidofilního mléka, při kterém jogurtovač pracuje na poloviční příkon. Díky časovému spínači je výsledný produkt připravován vždy ve stejném čase a jeho kvalita, která je úměrná času přípravy, je stálá. Postup při přípravě jogurtové směsi, jogurtového a acidofilního mléka je shodný s typem 0153.
Posuvným přepínačem nastavte Vámi zvolený čas přípravy. Jogurtovač připojte pomocí napájecího přívodu k el. síti. Blikající kontrolní světlo signalizuje, že je spotřebič v činnosti. Frekvence blikání je úměrná nastavenému času. Trvalý svit kontrolního světla signalizuje ukončení přípravy a vypnutí jogurtovače. V tomto stavu může jogurtovač zůstat připojený k el. síti např. celou noc. Spotřeba el. energie je téměř nulová. Změny doby přípravy lze provést přímo za provozu jogurtovače přepnutím přepínače na zvolenou dobu přípravy. Pokud bude tato změna provedena na začátku časového cyklu, bude časová odchylka zanedbatelná.

Na Začátek

III. ÚDRŽBA

Před každou údržbou odpojte výrobek od el. sítě. Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky. Jogurtovač otírejte vlhkým hadříkem, popř. s malým množstvím saponátu.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis!
Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

Případné další informace získáte na Infolince 800/192 215.

Na Začátek

IV. TECHNICKÁ DATA

Napětí (V) uvedeno na typovém štítku
Příkon (W)  uveden na typovém štítku
Rozměry (D x Š x V) 265 x 190 x 140 mm
Hmotnost cca(bez skleniček)0,8 kg
 (včetně skleniček)1,4 kg

Z hlediska elektromagnetické kompatibility výrobek odpovídá Direktivě 89/336/EEC a z hlediska elektrické bezpečnosti Direktivě 73/23/EEC.
Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/87 Sb.
Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje.

Na Začátek

RECEPTÁŘ

Na přípravu jogurtového mléka i jogurtu je možné použít polotučné, plnotučné, sušené i kondenzované mléko v množství 1 l. Zaočkování provádíme pomocí Laktoflory jogurtové (výrobce MILCOM a.s. LAKTOFLORA, Ke Dvoru 12, 160 00 Praha 6), případně pomocí již dříve vyrobeného jogurtového mléka či jogurtu v množství 1 - 2 polévkové lžíce na jeden litr mléka. Pokud při očkování použijete již dříve vyrobeného jogurtu, je třeba jej uskladnit v chladničce při teplotě 4°C, přičemž je potřeba zachovat přísnou čistotu a jogurt nesmí být starší 7 dnů. Po 5 - 10 opakovaných přeočkováních doporučujeme použít opět originální kulturu,aby bylo zajištěno správné zastoupení jogurtové mikroflory. V nouzi je možné použít i jogurt kupovaný, průmyslově vyráběný, ovšem v tomto případě je nutné vybrat pouze bílý jogurt čerstvý a vitální v množství 2 - 3 lžíce na jeden litr mléka. V žádném případě se pro naše účely nehodí jogurty s prodlouženou trvanlivostí, u nichž je většina jogurtových bakterií již zničena nebo jogurty ovocné. Rozhodující vliv na jakost výsledných produktů má sterilita skleniček a všech ostatních pomůcek.
Na Začátek

Příprava biologicky aktivního jogurtového mléka

Přepínač přepněte do polohy "II". Jogurtovač uzavřeme víkem a vidlici napájecího přívodu zasuneme do zásuvky el. sítě, přičemž vlastní spotřebič uložíme na vodorovnou pracovní plochu v prostředí o pokojové teplotě. (Provoz jogurtovače v nižší než pokojové teplotě výrazně prodlužuje dobu výroby jogurtu.) 1 litr mléka ohřejeme na teplotu 82°C a ihned zchladíme na teplotu 35 - 38°C (V případě, že očkování mléka budeme provádět již dříve vyrobeným jogurtovým mlékem, potom zchlazujeme na teplotu 42 - 45°C). Do takto připraveného mléka (vařící mléko by jogurtové bakterie zahubilo) vsypeme a důkladně rozmícháme práškovou jogurtovou kulturu Laktofloru jogurtovou v množství 1 sáček na 1 litr mléka, případně 1 - 2 polévkové lžíce dříve vyrobeného jogurtového mléka nebo jogurtu. Namíchanou směs ihned vléváme do skleniček, jež jsme těsně před tím vypláchli vřelou vodou. Obsah skleniček důkladně uzavřeme víčky a okamžitě vkládáme do jogurtovače. Po 4 - 6 hodinách (v případě,že jsme očkování prováděli jogurtovým mlékem, již po 3 hodinách) dojde k vysrážení a jogurtové mléko je hotové. Jogurtovač odpojíme od el. sítě a vyjmeme z něho skleničky, které ihned poté uskladníme v chladničce.
Na Začátek

Příprava biologicky aktivního jogurtu

Přepínač přepněte do polohy "II". Mléko tepelně zpracujte jako při přípravě jogurtového mléka. V jednom litru mléka dokonale rozmixujeme 5 - 6 polévkových lžic čerstvého sušeného mléka (V případě použití staršího sušeného mléka nedokonale rozmíchaného má vyrobený jogurt krupičkovou konzistenci, na dně skleničky se vytváří usazenina nerozpuštěného sušeného mléka a velice špatně se sráží), případně vylijeme do 0,8 l mléka obsah jedné plechovky neslazeného zahuštěného kondenzovaného mléka TATRA. Zahřátí mléka, zchlazení a zaočkování směsi je stejné jako při přípravě jogurtového mléka. Rovněž doba přípravy jogurtu je přibližně stejná jako doba přípravy jogurtového mléka a řídí se pouze chutí konzumenta, neboť jogurt je hotov jakmile dojde k vysráženía obsah skleniček ztuhne. Spotřebitel tedy délkou doby přípravy řídí výslednou kyselost jogurtu. Prodlužováním doby přípravy stoupá kyselost vyráběného jogurtu, přičemž čím kyselejší je výsledný jogurt, tím má výraznější dietetický účinek na lidský organismus.
Na Začátek

Příprava acidofilního mléka

Acidofilní mléko připravené v jogurtovači ETA 0153 či ETA 1153 je především vhodné pro dietetickou stravu.

Přepínač na výrobku přepněte do polohy "I".Před přípravou acidofilního mléka výrobek ponechte vyhřát na pracovní teplotu (viz "pokyny k obsluze"). 1 litr mléka ohřejte na teplotu 82°C a ihned zchlaďte na teplotu 37 - 40°C. Takto připravené mléko naočkujte acidofilní kulturou fy MILCOM Praha. Namíchanou směs vlejte do sterilních skleniček a vložte do vyhřátého jogurtovače. POZOR! Při nedodržení originálnosti acidofilní kultury fy MILCOM není možné zaručit úspěšnou přípravu acidofilního mléka. Po 16 hodinách skleničky vyjměte, mléko zchlaďte. Tímto zamezíte zvyšování kyselosti. Při další přípravě acidofilního mléka je možno 5x až 10x k zaočkování použít již acidofilní mléko vyrobené výše uvedeným postupem. Poté je nutné použít opět acidofilní kulturu. Acidofilní mléko skladujte v chladničce.
Na Začátek

SERVIS

V České republice opravy v záruční i pozáruční době u spotřebičů osobně doručených provádí:

v Praze • ETA a.s. - servis, Křižíkova 75, 186 00 Praha 8,
v Brně • ETA a.s. - servis, Dvořákova 4 600 02 Brno (pouze záruční opravy)

Záruční i pozáruční opravy spotřebičů osobně doručených i zaslaných poštou provádí opravny:

Odjinud zasílejte všechny opravy na adresu ETA a.s. - servis, Poličská 1535, 539 16 Hlinsko.

Na Začátek

KONTAKT

Infolinka:

800 800 000,
800 192 215

ETA a.s.

Poličská 444, 539 16 Hlinsko v Čechách,
Tel.: 469 802 111,
fax: 469 311 514

Internet:

www.eta.cz

e-mail

eta@eta.cz
Na Začátek